Velkommen!

Velkommen til Haraløkka Microserie 2020!

All kampaktivitet er avlyst frem til 16.juni på grunn av covid-19 utbruddet.

Vi arbeider for tiden med en mulig forlengelse av høstsesongen og satser på at kampene kan sparkes i gang i uke 34. Dette er avhengig av myndighetenes videre tiltak.

Bøler Fotball inviterer nok en gang til den tradisjonelle Haraløkka Microserie. Denne sesongen er det jenter og gutter født i 2013 som deltar. Serien arrangeres på Haraløkka idrettsanlegg på Bøler.

Vi gir barna muligheten til å spille kamper en gang i uken i perioden mai - september. Serien spilles fra mandag til torsdag.

Microserien er en uformell fotballserie for barn som akkurat har startet med fotball. Det skal spilles 3 mot 3, uten keeper og på baner med vant. Spillformen gir mange ballberøringer og scoringer.


  • En ukentlig kamp i perioden mai - juni (utgår som følge av Covid-19)
  • Legger til rette for at lagene kan få den kampdagen som passer best
  • To kamper på MiniCup søndag 14. juni (utgår som følge av Covid-19)
  • En ukentlig kamp i perioden august – september (kan forlenges til oktober)
  • MiniCup søndag 20. september (kan bli senere på høsten)
  • Det anbefales lag med 5 spillere for å sikre mye spilletid.

Mini Cup er veldig populære for barna med premieutdeling på mini-scene.


Påmeldingsfrist er 21. juni 2020

Påmeldingsgebyr: Kr. 1 600,- ( +adm gebyr)

_________________________________

Dersom laget har spesielle ønsker om spilledager må dette oppgis ved påmelding. Oppgi da minst tre alternative dager i prioritert rekkefølge. Kampene avholdes primært mandag til torsdag i tidsrommet 17.30 til 19.00.

Endelig kampoppsett for Microserien vil foreligge 14 dager før første kamp.

Dersom laget ikke kan stille til oppsatt kamp, må det andre lagets trener varsles. Dette løser lagene seg imellom. Kampen kan spilles på en annen dag og vi som arrangør må kontaktes angående ledig bane.

Hjemmelaget stiller med dommer til seriekamper.


Bøler IF stiller med dommere til Mini Cup.

Haraløkka Microserie følger NFFs retningslinjer for barne- og ungdomsfotball og spilleregler for 3’er fotball for barn: https://www.fotball.no/lov-og-reglement/spilleregler/spilleregler---barnefotball-612-ar/#69839. Alle som skal dømme må sette seg inn i reglene.

Bøler Fotball tar Fair Play på alvor. Se våre plakater om oppførsel på sidelinjen. Ta kontakt med en av oss med Fair Play vester dersom noe skulle oppstå.

Bøler Fotballs kiosk på Haraløkka holder åpent alle spilledager og kan tilby is, vafler, pølser, kaffe og annet godt.

Velkommen til ny flott fotballsesong på Haraløkka!


Med sportslig hilsen

Bøler Fotball